okt
2017
Fra 28-10-2017 til 28-10-2017 -
  • Dressur
, Hest

KRKs Efterårsdressur (C)

Se stævnet på Go!
Stævnenummer
Prop00029812

Propositioner godkendt

Stævneinformation
Kongelundens Rideklub (Distrikt )
Tømmerupvej 276
2791 Dragør

Kontakt inden stævnet

Iben Hagedorn
Brug venligst mail
dstaevne@kongelunden.com

Officials

Officials ikke angivet

Bemærkninger

Almindelige bestemmelser

-          Stævnet afholdes af Kongelundens Rideklub: Tømmerupvej 276, Ullerup, 2791 Dragør

-          Stævnet er åben for klubber under DRF.

-          KRK hæfter ikke for skader, uheld eller tyveri under stævnet

-          Stævnet afholdes indendørs på 20*60 grusbane, med opvarmning i 20*40 m ridehus.

-          Klasserne afvikles ikke nødvendigvis i numerisk rækkefølge.

-          Ingen ekvipager er startberettiget før betaling er modtaget.

-          Ekvipager skal bære stævnenummer.

Official

-          TD: Anni Busk Sørensen

Dressur

-          Max. antal starter: 90.

-          Klasser med 3 eller færre startende ved tilmeldingsfristens udløb, vil blive aflyst.

Tilmelding

-          Alle ekvipager skal melde til over DRF GO!

-          I særlige tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan man tilmelde sig på mail. Ved tilmelding pr. mail tillægges der et oprettelsesgebyr på 30,- pr. ekvipage.

-          Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 19. oktober 2017. Alle tilmeldinger modtaget herefter betragtes som efteranmeldelser og modtages kun hvis tidsplanen tillader det.

-          Venteliste. Hvis max antal starter nås i en klasse skal man skrive til mailen og komme på venteliste. Hvis man melder til en klasse og herefter ønsker at rykke til en klasse med venteliste vil man blive placeret nederst på ventelisten. Får man ikke plads i klassen vil startgebyret returneres 100%.

Efteranmeldelse

-          Ved efteranmeldelse betales der forhøjet indskud (se oversigt af klasser) samt et evt. oprettelsesgebyr på 30,-

-          Efteranmeldelser modtages hvis tidsplanen tillader det.

-          Der modtages ikke efteranmeldelser efter torsdag d. 26. oktober kl. 16.00.

Framelding

-          Frameldingsfristen for dressur er 2 dage før ekvipagens start kl. 18:00. Dvs. torsdag d. 26. oktober kl. 18.

-          Før stævnet, samt uden for sekretariatets åbningstid, skal framelding ske skriftlig på mail.

-          Under stævnet på telefon 30 72 02 76. Sekretariatets åbningstid er en time før dagens første klasse.

-          Tilbagebetalinger følger reglementet §265.6.

Program

Foreløbig tidsplan samt startlister kan findes på live2 fra søndag d. 22. oktober om aftenen.

Endelige tidsplaner samt startlister vil være tilgængelige på live2 fra torsdag d. 26. oktober efter kl. 20.00.

Andet

Vi henstiller til vores egne medlemmer at hjælpe enten før stævnet eller under stævnet.

 

Vi ses i Kongelunden

Rytter information
Generelt Info til Ryttere kan ses på KRKs hjemmeside www.kongelunden.com

Afdelinger

Lørdag 28-10-2017

Tidspunkt Kl. nr. Klasse Starter Niveau Status
Lørdag 09:50 - 10:38 6A MA1-A Heste 6 C Afsluttet
Lørdag 10:40 - 11:29 1A LA1-A Heste 2014 7 C Afsluttet
Lørdag 16:45 - 16:45 5A MB2-A Heste 0 C Afsluttet

Antal starter: 13

1

Tidspunkt Kl. nr. Klasse Starter Niveau Status
Lørdag 11:40 - 13:17 2A LA2-A Heste 13 C Afsluttet
Lørdag 13:35 - 14:47 3A LA4-A Heste 9 C Afsluttet
Lørdag 15:00 - 16:33 4A MB0-A Heste 11 C Afsluttet

Antal starter: 33

Samlet antal starter: 46

Status: Ingen Planlægning Klar I gang Afsluttet